Laatste nieuws

2e collecten juli en augustus 2019

2e collecten in juli en augustus 2019:

  7 juli           Diaconie      

14 juli           Zending       

21 juli           Eigen gemeentewerk       

28 juli           Diaconie      

  4 augustus Plaatselijk Jeugdwerk      

11 augustus  KIA Werelddiaconaat       

18 augustus  Eigen gemeentewerk       

25 augustus  Evangelisatie         

 

11 augustus: Collecte Kerk in actie: Werelddiaconaat:

Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding af te maken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

www.kerkinactie.nl/onderwijsZuidAfrika

 

VakantieBijbelClub Zuilichem 2019 - Schatrijk!

VakantieBijbelClub Zuilichem – Schatrijk!

Het thema dit jaar is: Schatrijk!

De VBC dagen zullen plaatsvinden vanaf zondag 11 augustus tot woensdag 14 augustus.

Nog even en dan is het weer zover. De voorbereidingen voor de VakantieBijbelClub 2019 zijn in volle gang!

Opening
Zondag 11 augustus om 15.00 uur Tent Opening! 
Feestelijke Tent Opening op het terrein bij de IJsbaan te Zuilichem (einde van ’t Stikske). In deze dienst is jong en oud van harte welkom. De Band Concrete verzorgt de muziek en ds. Jan Domburg uit Aalst zal spreken.

Aan alle kinderen: Heb jij je al opgegeven voor de VakantieBijbelweek? Ook kinderen uit andere dorpen zijn van harte welkom! Check onze Facebookpagina of www. vakantiebijbelclubzuilichem.weebly.com 

Ochtendprogramma
Maandag 12 augustus: 10.00 – 12.30 uur
Dinsdag 13 augustus: 10.00 – 14.00 uur
Woensdag 14 augustus: 10.00 – 12.30 uur

Avondprogramma
Maandag 12 augustus: 17:30 - 22:00 uur – Tieneravond: aanmelden!
Dinsdag 13 augustus: 20.00 uur – Sing-In: Voor Iedereen!
Woensdag 14 augustus: 18.00 uur, info volgt. 

vbcVakantie BijbelClub Taxi. 
Bezoek onze website voor alle info en opstapplaatsen en -tijden van de VBC–taxi. 
Kinderen en vrijwilligers kunnen zich nog aanmelden.

We vragen u als gemeente om te bidden of de Heilige Geest aanwezig mag zijn en zegen brengt over de kinderen, vrijwilligers en bezoekers.

Eeltje Bezemer, Inge Eckhardt, Daniëlle Grandia, Lisette Oomen,
Erik van de Reijden, Anja van Steenbergen.

ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Dat geldt voor de landelijke programma's van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. Tevens geldt dat voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

 

Bestuur

De Gereformeerde kerk Gameren/Zuilichem wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit: de predikant, preses, scriba, 6 ouderlingen, 2 jeugd-ouderlingen, 6 diakenen, en 3 ouderling-kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters

Naast de drie ouderling-kerkrentmeesters, waarvan er één de voorzitter is, bestaat het college uit een secretaris, een boekhouder en een algemeen lid.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Generale regeling voor de kerkelijke werkers’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

ANBI regeling Gemeente

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

Naam ANBI (kerkelijke gemeente):Gereformeerde Kerk te Gameren - Zuilichem

RSIN / Fiscaal nummer: 8239 71 090

Contact Scriba Gereformeerde Kerk Gameren Zuilichem, e-mail

Financieel Jaarverslag 2018

Begroting 2019

Beleidsplan 2012 - 2015

Beleidsplan 2016 - 2020 is in ontwikkeling

ANBI regeling Gemeente Diaconie

Naam ANBI (diaconie):Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Gameren - Zuilichem

RSIN / Fiscaal nummer: 8241 21 090

Contact Kerkrentmeester Gereformeerde Kerk Gameren Zuilichem, e-mail

Financieel Jaarverslag 2018

Begroting 2019

Regelingen

Plaatselijke regeling

Kerkblad Intercom

Intercom is het kerkblad. In de Intercom treft u gegevens aan over activiteiten die er in de kerk te doen zijn. Daarnaast staan er zaken in zoals: berichten uit de kerkenraad, wel en wee van de gemeente, verjaardagen van ouderen in de betreffende maand, kerkdiensten, et cetera.

Intercom verschijnt maandelijks. Voor de maanden juli en augustus komt een gecombineerde editie uit. Intercom wordt bezorgd in de week vóór de eerste zondag van de betreffende maand.

Een abonnement kost € 15,- per jaar. Een digitaal abonnement is kosteloos.

Voor het aanvragen van een abonnement en voor vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met:

Piet Stoel, 0418-671932, e-mail

Kopij voor Intercom kan tot uiterlijk maandag (voor 24:00 uur) in de week van verspreiding ingestuurd worden naar "intercom @ gerefkerkzuilichem.nl".

De (uiterste) inleverdata voor 2019 zijn:

 • 24 juni (dubbelnummer juli/augustus)
 • 19 augustus
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 18 december (woensdag, onder voorbehoud)

Elke maand verzamelt een lid van het redactieteam de kopij. Hij / zij zorgt voor de opmaak van de Intercom. Het team bestaat uit:

 • Hilda en Jan Albert de Haan-Smit
 • Wilma Teeuwen-van Dalen
 • Nel Meliefste
 • Petra van Zanten-Vroegh

Voor vragen over inhoud van de Intercom kunt u terecht bij de redactie: e-mail.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvragen e-mail Digitale intercom:
Omdat in ons kerkblad privacy gevoelige informatie kan staan, kunnen we niet zomaar meer toestaan dat iedereen de digitale versie opvraagt. Graag controleren wij of u lid bent van onze gemeente, dit doen wij door u te vragen een account op deze website aan te maken, hiermee kunt u in de toekomst ook uw gegevens aanpassen in de digitale gemeentegids.
Bij het aanmaken van het account kunt u aangeven of u de Intercom wilt ontvangen.
Indien u al een account heeft kunt u zich hieronder in-/uitschrijven.

klik hier om uw account aan te maken

Gebed

In de afgelopen periode zijn er verschillende preken geweest over het Onze Vader. Daarbij was het idee ontstaan om in de kerk een plekje te maken, eigenlijk tijdelijk, om het gebed meer onder de aandacht te brengen. Voor in de kerk staat nu een tafel met een gebedsmuur (een lijst met gaas, waarin mensen briefjes kunnen stoppen), een paaskaars waaraan mensen een kaarsje kunnen aansteken. Ook is er ruimte om na de dienst gebed aan te vragen. Voor sommigen misschien best een grote stap, anderen vinden soms hun weg naar de tafel en schrijven een briefje of steken een lichtje.  Het was oorspronkelijk het idee om deze tafel na de laatste preek over het Onze Vader weer op te ruimen, maar eigenlijk zouden we het heel mooi vinden om dit een blijvende plek in de kerk te geven.

Ook blijft de mogelijkheid om na de dienst gebed aan te vragen. Spreek daarvoor gerust een van de leden van het gebedsteam aan (zie namen onderaan dit stukje).

Een andere vorm van gebed is samen bidden. Dit doen we tijdens de bidstond die iedere twee weken gehouden wordt in de Consistoriekamer. Om 19.45 uur beginnen we en nemen we met elkaar bid- en dankpunten door. Daarna kan iedereen hardop of in stilte bidden. We bidden voor de gemeente, voor elkaar, voor de wereld. U bent van harte welkom om aan te sluiten.

Namens het gebedsteam,

ds. Inge Eckhardt, e-mail 

Caroline Dingemans, 06-57115826, e-mail

Annelies van Wijgerden, e-mail

Fakkeltocht 7 juni

Wandeling naar de Waal, liederen zingen aan het water, ontsteking van de vlam van Pinksteren. In de tuin van de pastorie sluiten we af, met een broodje hamburger van de barbecue.

Wanneer: vrijdag 7 juni, vertrek 20:30

Waar: Pastorie (startpunt)

Voor wie: Iedereen

Meebrengen:

 • Iets lekkers te drinken voor later op de avond
 • Een (tuin)fakkel of licht, deze zullen we bij de waal ontsteken.

Graag even aanmelden!

0418-672755 of per e-mail