Kijk iedere zondag live mee met de kerkdienst

Verwerking Kindernevendienst a.s. Zondag

Kerkdienst kijken of luisteren

Node Referentie

Neem deel aan de collecten

GIVT

U kunt aan meerdere collectes tegelijk geven met de GIVT App.

U klikt in het eerste scherm op "Collecte toevoegen". De collectes komen dan overeen met de 1e, de 2e en 3e collecte.

Collecten

zondag, 2020-08-16
De 1e collecte is voor: Kerk
De 2e collecte is voor: Kerk in Actie - slachtoffers Beiroet
De 3e collecte is voor: Behoud 100% predikantsplaats

Geef aan de collecten doormiddel van de GIVT App of maak uw gift over via de bank:

Kerkrentmeesters
Voor de 1e en 3e collecte:
NL63 RABO 0374 3252 19 tnv Ger. Kerk Gameren-Zuilichem ovv Collecte voor Kerk en Behoud 100% predikantsplaats

Diaconie
Voor de 2e Collecte
NL13 RABO 0310 3099 99 tnv Ger. Kerk Gameren-Zuilichem ovv Collecte voor Kerk in Actie - slachtoffers Beiroet

Liturgie bij de kerkdienst

Tijdens de uitzending van de kerkdienst wordt hier de liturgie getoond. Op dit moment is de liturgie niet beschikbaar.