Luisteren kerkdienst

preekst   Iedere zondag worden de kerkdiensten uitgezonden om 9:30 uur.
(tijdelijk is er geen avonddienst, u kunt om 18:30 via internet luisteren naar kinderprogramma Dikke Vrienden en om 19:00 luisteren naar Meditatief moment).


Kindernevendienst plaat van deze week:

knd29

Neem deel aan de Collecten:

qr

Geef aan meerdere collectes tegelijk in de Givt App. Klik in het eerste scherm op "Collecte toevoegen" de velden komen overeen met de 1e 2e en 3e collecte.

1e en 3e collecte Kerkrentmeesters
Klik hier om direct Online te betalen via Tikkie
NL63 RABO 0374 3252 19
tnv Geref. Kerk. Gameren-Zuilichem ovv Collecte voor ...
 
2e Collecte Diaconie
Klik hier om direct Online te betalen via Tikkie
NL13 RABO 0310 3099 99
tnv Geref. Kerk. Gameren-Zuilichem ovv Collecte voor ..

Liturgie bij de kerkdienst

Afbeelding verwijderd.Liturgie voor de online morgendienst

van zondag 29 maart 2020

 

Thema: Hij stelde Zijn vertrouwen op God

 

 1. Muziek voor de dienst, vanaf 09:00

 

 1. Lied voor de dienst: Als g’in nood gezeten, JdH 7 (03:39)

 

 1. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
   
 2. Psalm 65: 1 en Psalm 72: 7 (De stilte zingt U toe o Here)  (02:54)
   
 3. Stil gebed, Votum en Groet

 

 1. Gebed

 

 1. Lied: Breng ons samen, HH 391 (04:16)

 

 1. Verhaal voor de kinderen

 

 1. Lied: De Heer is mijn Herder, Marcel en Lydia  (02:04)

 

 1. Lezing: Mat. 27: 11-26

 

 1. Lied: Waardig is het Lam, HH 204 (05:46)

 

 1. Overdenking: Hij stelde Zijn vertrouwen op God

 

 1. Lied: God van Trouw (02:49)
   
 2. Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
  |
 3. Moment om gaven te geven (ondertussen: Majesteit, groot is Uw Majesteit)
   
 4.  Slotlied: Vrede zij U, ELB 79 (1:59)

 

 1. Zegen

 

 1. Muziek na de dienst(Samen ca. 8 min.)

 

 • Al de weg leidt mij mijn Heiland
 • Eén naam is onze hope (instrumentaal)
 • Vrede van God (instrumentaal)

 

Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,

Verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:

Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

Waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis!

 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest

Die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:

Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

 

Refrein:         Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

 

U roept ons samen voor Woord en gebed,

Als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;

Gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,

Om samen uw kerk en van Christus te zijn. Refrein

 

Wij belijden één geloof en één Heer;

Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!         Refrein

 

De Heer is mijn Herder

Refr.   De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder

 

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij Refrein

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer

Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid   Refrein


Waardig is het Lam

Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
Nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor uw offer;
Vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
En omarmt mij als uw zoon.

Waardig is het Lam
Zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
Draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam,
Waardig is het Lam.

 

God van Trouw

 

God van trouw,

U verandert nooit,

Eeuwige, U mijn vredevorst.

Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,

opnieuw en opnieuw.

Heer, ik roep tot U,

opnieuw en opnieuw.

 

U bent mijn rots wanneer ik wankel,

U richt mij op wanneer ik val.

Dwars door de storm

bent U Heer, het anker;

ik stel mijn hoop alleen op U.

 

(herhalen)

 

 

Matteüs 27: 11- 26

11Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus zei: ‘U zegt het.’12Maar op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer.13Daarop zei Pilatus tegen hem: ‘Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen?’14Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde.

15Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten, en die door het volk te laten kiezen.16Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd.17En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: ‘Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de messias wordt genoemd?’18Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd.19Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: ‘Laat je niet in met die rechtvaardige! Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’20Ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over: ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus laten doden.21Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: ‘Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?’ ‘Barabbas!’ riepen ze.22Pilatus vroeg hun: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden: ‘Aan het kruis met hem!’23Hij vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen maar harder: ‘Aan het kruis met hem!’24Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uit zag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’25En heel het volk antwoordde: ‘Laat zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!’26Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.