Schijnwerper op ...

Zondag 23 augustus

18:30 uur

De Bemoediging Live. Deze avond zouden we eigenlijk een Sing-In houden maar zingen kan helaas voorlopig nog niet. Wel kunnen we een mooie dienst maken met verzoekliederen. Dit zal lijken op De Bemoediging maar dan ‘live’ in de kerk met kerkgangers: met teksten en mooie liederen. Lever alvast een mooi lied, of een tekst of gedicht aan. (Graag uiterlijk dinsdag 18 augustus inleveren bij ds. Inge).

Zondag 30 augustus, Avondmaal

09:30 en 18:30 Viering Heilig Avondmaal.

Deze zondag hopen we het Heilig Avondmaal samen te vieren. De diakenen zijn in gesprek over de precieze gang van zaken in deze dienst. Hoe zullen we het avondmaal dit keer moeten vieren? We hopen samen een manier te vinden om het Avondmaal te kunnen vieren. Meer informatie volgt te zijner tijd in de afkondigingen.