Week van Gebed voor de Eenheid

De Week van Gebed in 2021 zal niet worden uitgevoerd zoals gewoonlijk met samenkomsten in de Hervormde en Gereformeerde Kerk, wegens de lockdown. We blijven deze week op een andere manier verbonden: door de Gebedspot. Gedurende de week worden korte opdrachten via de Kerkapp verzonden, waarmee je dagelijks en gebedspunt toevoegt aan je Gebedspot. Zo zijn we samen in gebed verbonden gedurende deze week. Een etiket voor de pot of het potje in verschillende groottes kun je hier vinden en afdrukken.

De Week van Gebed voor de Eenheid wordt jaarlijks gevierd. Voor 2021 is dat van 17 t/m 24 januari, met als overkoepelend thema: #blijfinmijnliefde.

Dit thema is ontleend aan Johannes 15 vers 5-9: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.”

Speciaal tijdens de Gebedsweek voelen we ons verbonden met alle bidders in ons land en wereldwijd. Het thema is gekozen door de zusters van Grandchamp. Hierin weerspiegelt het charisma van deze oecumenische gemeenschap zich, die zich toelegt op het gebed en het werk voor de eenheid van Christenen.