Zondag 23 augustus

18:30 uur

De Bemoediging Live. Deze avond zouden we eigenlijk een Sing-In houden maar zingen kan helaas voorlopig nog niet. Wel kunnen we een mooie dienst maken met verzoekliederen. Dit zal lijken op De Bemoediging maar dan ‘live’ in de kerk met kerkgangers: met teksten en mooie liederen. Lever alvast een mooi lied, of een tekst of gedicht aan. (Graag uiterlijk dinsdag 18 augustus inleveren bij ds. Inge).