Donderdag 21 mei, 09:30 uur

Hemelvaartsviering. Het werk van Jezus op aarde is voltooid. Hij keert terug naar God die Hem gezonden heeft. Het is aan ons in zijn Geest en in zijn spoor verder te gaan en in de wereld Gods liefde en Gods daden te verkondigen. Wij weten: Hij is met ons, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.