Open Deuren

Op sommige scholen prijken liefdevolle boodschappen zoals “Lieve kinderen, wij missen jullie”. Want de afgelopen weken sloten deuren zich. De deur van de school, van je werk, de deur van je sportvereniging, de deur van de tandarts, de bibliotheek, steeds meer winkels sloten hun deuren en ook de kerken waar je normaal gesproken altijd welkom bent, houden deuren gesloten voor mensen. En op de kerk zou ik ook kunnen plakken “lieve mensen, wij missen u!”

Toen de maatregel moest worden genomen om de deur te sluiten zei een kerkenraadslid  “We bidden regelmatig voor onze regering. Nu de overheid ons richtlijnen geeft, moeten we daar serieus mee omgaan”, een Geest-vervulde opmerking. De afgelopen periode schreef Burgemeester Pieter van Maaren die zelf een trouwe kerkganger is, twee keer een brief aan de kerken om ons met klem te vragen zo min mogelijk mensen samen te hebben in een kerkgebouw. Dat klinkt tegenstrijdig, maar het is een christenplicht de kerk op dit moment dicht te houden. Zoals we ook geroepen worden geen gevaarlijke capriolen uit te halen omdat we het leven respecteren dat Hij ons en anderen geeft.

De deur van de kerk moet dicht, en daardoor gaan tijdelijk andere deuren open: door de techniek van de laatste jaren kan dat! De kerk kan bij ons allemaal thuis zijn. Hiervoor danken we God!

In de Bijbel lees je regelmatig over mensen die tijdelijk geïsoleerd zijn: Paulus en Silas, Johannes op Patmos, Noach en zijn gezin in de ark. Het Paasfeest nadert en wat voelt het tegenstrijdig dat we dat waarschijnlijk niet uitbundig kunnen vieren met elkaar, dat je in je isolement zit. Opgesloten, met dichte deuren, terwijl het Paasfeest het feest is van ‘open deuren’ en ‘leven’! Ook in de Bijbel was dat dus vaak geen realiteit, maar wel een boodschap waar het hart vol van was. Ondanks het isolement: geloof in open deuren en Gods werk dat doorgaat. Ook wanneer men dat zelf niet kon ervaren.

Christus opent deuren voor ons, ook al blijven er momenteel deuren gesloten. Hij opent de deur van het leven op een bijzondere manier in onze harten, ook nu wij meer en meer in isolement verkeren. Samen bidden we om Pasen in onze huizen: Leven van Christus! Dat de boodschap van Christus, die Leven geeft, weer heel dichtbij komt.…en dat we door Zijn Geest dwars door alles heen zingen:  

Jezus leeft en ik met Hem!


Zegen en groet,  ds. Inge Eckhardt