Sing In, 2 februari 18:30

Op 2 februari is er een Sing In, zet het alvast in je agenda, dan zingen we samen weer tot eer van God liederen met Appie de With op de piano en Anja van Steenbergen op de fluit. U/jij bepaalt mede wat er gezongen wordt, bedenk van tevoren een lied en dien dat aan het begin van de dienst in. Door het gebruik van de beamerschermen kunnen ook nieuwere liederen worden gezongen, en natuurlijk ook de oude vertrouwde!