Woensdag 1 januari

10:00. Nieuwjaarsdienst.

De diensten op 1 januari zijn prachtige momenten (ook al zijn we soms slaperig) om God weer in het midden te stellen in het nieuwe jaar dat we van Hem hebben gekregen. Een kleine kudde is vaak trouw aanwezig die voor de hele gemeente bidt op deze dag; Heer, zegen ons, in 2020. Zo beginnen we krachtig aan het nieuwe jaar. Na de dienst koffie en thee en elkaar van harte toewensen: Dat God jou weer met Zijn zegen zal begeleiden.