Blijdschap

Terwijl er druk gegniffeld wordt om de komst van een goedheiligman, kijkt mama in de pastorie eigenlijk veel meer uit naar de komst van een andere Heilige Man. Goed was Hij, gul en barmhartig, maar ook ernstig, wil je volgen? Zijn komst gaat gepaard met het hoogste lied ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen’ (Lucas 2:10). En als Jezus aan het einde van Zijn Leven op aarde is gekomen dan blijkt dat alle woorden die Hij heeft gesproken zijn om  ‘Zijn Vreugde aan ons te geven’ opdat ‘onze Vreugde volkomen wordt’ (Joh. 15:11). Jezus’ komst op aarde is Jubeltijd.

In het Oude Testament wordt van het Jubeljaar verteld, waarin ingrijpende dingen plaatshadden onder het volk: schulden worden totaal en maatschappij-breed kwijtgescholden, je kunt overnieuw beginnen, slaven worden vrijgelaten en krijgen de kans opnieuw zelfstandig te leven, het land wordt een jaar lang met rust gelaten, het ligt braak en mag ‘bijkomen’, eigendommen komen terug bij de oorspronkelijke eigenaar dus hij/zij krijgt een nieuwe kans om er nu anders mee om te gaan. Over gunnend geloven gesproken!  Om zo genadig te kunnen zijn dat je iemand een grote schuld kwijtscheldt, is groot vertrouwen in God nodig. Het volk wordt opgeroepen vol vertrouwen te leven omdat Hij zei ‘Ik zal Mijn zegen over u gebieden’ (Lev. 25:21). Wat heb ik dan te vrezen?

Deze onbezorgde, feestelijke houding ontbreekt vrijwel volkomen in de tijd waarin wij leven. Apathie, melancholie overheersen. Harvey Cox schreef “moderne mensen zijn zozeer gedreven door pragmatisme en rationele berekening, dat zij de vreugde van de viering volledig zijn kwijtgeraakt.”

Zullen wij, u, jij en ik, weer echt vieren in de maand december, dat God met ons is? Ook als gemeente? Vreugde…maakt een mens sterk, want de vreugde van de Heer is je kracht (Nehemia 8:10).

Als gezin wensen wij u toe: vreugde en vrede, in de komende feestdagen en Gods liefdevolle Zorg in 2020.

Een warme groet uit de Pastorie,

Peter en Inge, Ivana, Joah, Elisa en Benja Eckhardt