Zondag 10 november 2019

09:30 uur: Viering Heilig Avondmaal. Opnieuw ‘cadeaus’, geschenken, op deze zondag. Maar ditmaal een cadeau dat niet kan worden overstegen door welke andere dingen dan ook. Het is sober, eenvoudig, maar van immens grote waarde: een stukje brood, een beetje wijn. Ze symboliseren de rijkdom van Gods Genade. Dat we die genade mogen krijgen, dat blijft het meest ontzagwekkende in ons geloof.

18:30 uur: Dankzegging en Viering Heilig Avondmaal. Vanavond zeggen we dank voor het bijzondere geschenk dat we ontvangen mogen. Woorden schieten tekort om uit te drukken wat we op dat moment allemaal zouden willen zeggen. ‘Duizend, duizendmaal o Heer, zij U daarvoor dank en eer’