2e collectes september 2019

     2e collecten in september 2019:    

  1 september     Missionair Werk en Kerkgroei

  1 september     Schaalcollecte: Diaconale Werkgroep

  8 september     Welkom in de Kerk

15 september     KIA Zending Midden-Oosten

22 september     Young Focus

29 september     Diaconie 

 

15 september: Collecte Kerk in Actie:

Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende oorlog

in Syrië, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen

terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige

gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale

kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen.

We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen,

en bieden traumaverwerking. Met deze collecteopbrengst ondersteunen we deze hulpverlening

door kerken ter plaatse.

 

22 september: collecte voor Young Focus:

Deze dienst zijn Paul en Ann van Wijgerden aanwezig en vertellen ons over Young Focus, hun leven en werk in Manilla.

Young Focus gelooft dat de oorsprong van talenten en gaven van onze Schepper komt en mensen elkaar de kans moeten bieden deze te ontwikkelen. Young Focus werkt op basis van deze christelijke grondslagen en waarden.

Visie
Young Focus wil van zoveel mogelijk onbevoorrechte kinderen het mentale, fysieke en sociale welzijn verbeteren door middel van onderwijs, gezondheidszorg en persoonlijke ondersteuning.

Missie
Young Focus geeft minderbedeelde kinderen en jongeren de kans om zichzelf te ontwikkelen op intellectueel, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied door middel van educatie en persoonlijke training.

Young Focus wil jongeren hun gaven en (verborgen) talenten zien ontwikkelen zodat ze een kans hebben de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Young Focus geeft een mooiere toekomst aan kinderen uit families in de Filipijnen die door armoede zijn getroffen. De aanpak van Young Focus is effectief en voorkomt dat degenen die hulp ontvangen afhankelijk worden.