Vakantie

Met kerkenraadsleden had ik het over onze vakanties. Ja, je moet ook weleens over wat anders praten. Al pratend kom je tot de ontdekking dat er mensen zijn die niet echt vakantie hebben. Van wie wordt verwacht dat ze hun laptop meenemen op vakantie, dat ze een paar uurtjes per dag vanuit hun vakantiebestemming doorwerken of stand-by staan. Ik dacht: ‘nee!!’ Ik zie bij die mensen namelijk dat ze hard werken. En dan gun je ze wat ze nodig hebben: rust, tijd en ruimte.

Dat het niet vreemd is dat bedrijven dit van hun personeel verwachten, geeft mij het idee dat we meer en meer dingen in het centrum zijn gaan plaatsen, die in dat centrum niet thuishoren. Zoals geld, werk en bezit.

Als christen weet je: als ik deze dingen in het absolute centrum van mijn leven zet, dan keren ze zich uiteindelijk tegen me. Dan word ik afhankelijk van mijn geld, dan werk ik ten koste van mijn gezondheid en relaties. Dan raak ik verbonden met mijn bezit, terwijl ik juist geloof in vrijheid.

Soms moeten we ons daar ook zelf weer bewust van worden. Wat staat er in jouw centrum? Is het ‘dat ik God liefheb boven alles en alle mensen om me heen zoals mezelf’? Vakantie kan je tot jezelf en anderen brengen en…tot God. Stille gebeden terwijl je geniet van de prachtige natuur om je heen, een oprecht ‘Dank U Heer, dit is heerlijk’ terwijl je een hap neemt van een gerecht in een restaurantje. Kinderstemmetjes ver weg op het strand vermengd met het geluid van een hond die ergens blaft, een meeuw, de golven, iemand schaterlacht. ‘Wat kan het leven goed zijn dat U ons gaf’. Je kunt besluiten met je gedachten weer terug te gaan naar De Enige Die in je centrum hoort. Terwijl je werkt kan dat, en zeker ook wanneer je vakantie viert.

 

Gebed voor wie niet op vakantie kan

God, die mij kent en ziet,

voor mij geen vakantie,

geen tijd, geen geld,

te druk, te oud,

ziek of alleen…

U weet waarom.

Ik bid voor mijn vrienden,

familie, kinderen

die wel op vakantie gaan,

om een goede tijd en

een behouden thuiskomst,

dat wij elkaar straks weer

in de armen mogen sluiten.

Ken mij in mijn alleen-zijn

en geef dat ik gelukkig kan zijn

om wat mij zomaar toevalt.

 

Gebed in de vakantie

God, Heer van de schepping,

help mij om vakantie te nemen,

om mij even los te maken

van het werk,

van de verplichtingen,

de zorg om anderen,

de verantwoordelijkheid

van de dagelijkse beslommeringen.

Leer mij de gehaastheid af,

dat ik rust vind,

stilte,

ruimte om te bidden.

Om te zien wat er ligt

op de bodem van mijn ziel

en uw stem weer te horen.