Zondag 11 augustus

09:30 Op deze zondag mag ik zelf weer voorgaan. Het is fijn om allemaal ‘uit te vliegen’, maar ook weer fijn om terug te komen op de plek waar je thuis bent. Op die plek zijn we weer welkom om God te aanbidden in Geest en in Waarheid. De kinderen behandelen in deze weken een mooie brief aan gelovige mensen die in Kolosse woonden. Paulus schrijft de brief terwijl hij gevangen zit, en Tychikus en Onesimus zijn de postbodes; zij moeten de brief overbrengen naar de kerk van die gelovige mensen. Die kerk was trouwens niet door Paulus zelf gesticht, maar door Epafras. Maar maakt dat wat uit? Paulus pakt zijn ‘ganzenveer’ en schrijft, want hij heeft gehoord dat het voor de mensen in Kolosse niet altijd makkelijk is. Misschien kan hij ze bemoedigen!