2e collecten juli en augustus 2019

2e collecten in juli en augustus 2019:

  7 juli           Diaconie      

14 juli           Zending       

21 juli           Eigen gemeentewerk       

28 juli           Diaconie      

  4 augustus Plaatselijk Jeugdwerk      

11 augustus  KIA Werelddiaconaat       

18 augustus  Eigen gemeentewerk       

25 augustus  Evangelisatie         

 

11 augustus: Collecte Kerk in actie: Werelddiaconaat:

Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding af te maken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

www.kerkinactie.nl/onderwijsZuidAfrika