Zondag 2 juni

09:30 Evangelist J. de Vries uit Urk gaat op deze zondag voor. Het is de zondag na Hemelvaart, de zondag die wezenzondag heet. Zonder Christus op aarde verder. En nu? Deze dag mogen we weer bij Zijn Woord komen en uitkijken naar het Pinksterfeest; Hij laat ons niet alleen!

18:30 De avonddienst staat onder de bezielende leiding van Ds. W. v.Herwijnen uit Zwijndrecht.