2e collecten juni 2019

  2 juni    Tentdienst Zuilichem    

  9 juni    KIA Pinksterzending     

16 juni    Stichting De Hoop        

23 juni    KIA Werelddiaconaat    

30 juni    Voedselbank      

 

9 juni: Collecte Kerk in actie: Pinksterzending:

Bijbelverspreiding op Chinese platteland.

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder

de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder

wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van

groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een

alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale

gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar,

ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de

Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament

vertaald wordt.

 

23 juni: Collecte Kerk in actie: Wereldvluchtelingendag:

Vergeten vluchtelingen in Nigeria.

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.