2e collecten mei 2019

  5 mei      KIA noodhulp Syrië

12 mei      Plaatselijk Jeugdwerk

19 mei      Zending

26 mei      Vakantiebijbelclub Zuilichem

                 Schaalcollecte: Bijbelvertaalwerk Corina

30 mei      Diaconie

 

 

5 mei: KIA noodhulp Syrië: Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol omdat

uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen

mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en

gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn.

Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die

voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om

een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren

voor onze naasten in Syrië.

 

26 mei: Bijbelvertaalwerk Corina:

Vanuit de Hervormde Gemeente Brakel is Corina als vertaalster uitgezonden naar een bergachtig gebied op de grens van Europa en Azië. Het gebied is bewoond door een kleurrijke verzameling etnische groepen. Veel van deze groepen zijn nog niet bereikt met het Goede Nieuws en hebben geen enkel vers van Gods Woord in hun eigen taal. Deze mensen hebben het Woord nodig in de taal van hun hart! Corina weet zich door God geroepen om in deze regio te werken in het vertalen van Gods Woord. De stichting TF verTAALwerk wil haar daarbij ondersteunen. Ook uw hulp is nodig om het Levende Woord te brengen op de bergen in dit gebied.