Zondag 5 mei

09:30 Doopdienst en Bevrijdingsdag. Vanmorgen houden Danny en Jerica Smits-Roza hun dochtertje Jill Jenneke Smits ten doop, Drie Zalmen 45, 4284 EN, Rijswijk. Een bijzondere dag voor een doop, omdat we vandaag ook Bevrijdingsdag vieren. Het thema van de dienst is ‘Vrij door te volgen’, en we lezen uit de Bijbel over verzetsstrijdsters van het eerste uur.

18:30 Dhr. D. Muurling, Barneveld. Vanavond gaat een vertrouwde voorganger voor waar menig gemeentelid graag naar luistert, we heten Durk welkom in ons midden.