Vrijdag 19 april

19:30 Goede Vrijdag: ‘Een Nieuw Kleed’ In deze dienst is oud en jong (dat nog niet op bed hoeft te liggen) van harte welkom om samen stil te staan bij het sterven van onze lieve Here Jezus. In alle diensten zijn de kinderen welkom, maar bij deze dienst noemen we het nog even extra! Er is een taak voor de kinderen en dat heeft te maken met de strookjes stof waar ik eerder in de Intercom over schreef. Wil jij meehelpen?