Vrouwendag Bommelerwaard: Rolmodel gezocht .. !

Deze oproep/uitnodiging is het thema van de Christelijke Vrouwendag Bommelerwaard 2019. Deze dag staat gepland op D.V. zaterdag 23 maart. De spreker, Wim Grandia, zal ’s morgens dit thema (gebaseerd op o.a. een tekst uit Titus 2) uitdiepen. Het thema is gekozen naar aanleiding van het evalueren van het thema van de vorige vrouwendag ‘Volg jij Mij?!’ waarbij het verlangen geestelijke voorbeeld-figuren naar boven kwam.

Ook dit jaar is er weer genoeg ruimte in het programma voor samenzang en het ontmoeten van andere christen-vrouwen uit de Bommelerwaard. Voor het middagprogramma kan er gekozen worden voor een inhoudelijke verdieping of voor een (creatieve)workshop.

Tijd: 09:30 koffie, programma van 10:00 - 15:30

Locatie: Pand 9, Van Heemstraweg West 9, Zaltbommel

Kosten: € 17,50 (inclusief tweemaal koffie/thee met wat lekkers en lunch),
€ 5 bijdrage voor deelname workshops

Meer informatie is te vinden op: https://www.vrouwendagbommelerwaard.nl/

Ons Email-adres is: vrouwendag@live.nl. Na aanmelding zien wij jouw/uw deelname z.s.m. bevestigd door het overmaken van jouw/uw bijdrage (€17,50 of €22,50) op rekeningnummer NL16 RABO 0163.8840.80t.n.v. Chr. Vrouwendag Bommelerwaard te Bruchem, onder vermelding van jouw/uw naam.

NB: het geldbedrag mag geen belemmering zijn, daarom vertrouwen we erop dat iedereen naar vermogen bijdraagt, zodat de totale opbrengst voorziet in alle kosten.