Goede dingen vragen tijd

“Misschien moet jij ‘vasten’ van ‘stemgebruik’”, zei iemand treffend. Ik moest erom lachen. Omdat ik in gedachten voor me zag hoe Peter erop zou reageren als ik in de 40 dagentijd zou besluiten minder te praten. Inderdaad deze persoon had gelijk.
Minder praten zou eigenlijk ook een heel goed vasten kunnen zijn. En in gedachte dacht ik eraan hoe Peter zou antwoorden dat dit het beste idee is sinds tijden…!
Vasten kan ook voor de mensen om ons heen heel plezierig uitwerken. Zo zijn er mensen die vasten van scherm-gebruik. Wat een blijdschap kan dat aan anderen om je heen geven.

De 40 dagen gaan bijna beginnen, tijd om ons voor te bereiden op het feest van Pasen. Tijd om te werken aan onze relatie tot God en de naaste. Enkele tips om tijd en aandacht vrij te maken voor God en anderen:
*   Zet je telefoon uit tijdens persoonlijke gesprekken zodat je oprecht tijd hebt om aandachtig te luisteren
*   Maak elke avond een kwartier tijd vrij om nog eens terug te blikken op de voorbije dag en de verbinding met God te maken.
*   Respecteer de zondag als echte rustdag.
*   Sommige mensen vasten in deze tijd. Heb jij dit weleens geprobeerd? Kies een luxeproduct wat je in deze tijd niet zult eten of drinken (koffie, koek, vlees, wijn). Dit product laat je gedurende de 40 dagen staan. Waarbij je een uitzondering mag maken op zondag, want de zondagen tellen niet mee in de 40 dagentijd. De zondagen blijven altijd ‘Opstandingsdagen’, en zo wordt de zondag ook in de 40 dagen tijd gevierd. Dit maakt het vasten beter op te brengen.

Zo worden we op een bijzondere manier bepaald bij deze periode van inkeer en bezinning.

Gij die van ons gevraagd hebt
te horen naar uw geliefde Zoon,
wil ons door Zijn woorden van binnen zo bewegen
dat wij voorbij zien aan alles wat ons verblindt
en oog gaan krijgen - tot onze eigen verrassing -
voor wat ons werkelijk verrijkt.

O God, kom ons te hulp in de mist van ons bestaan.
Niet om te ontsluieren alle geheimen van hemel en aarde,
alle vragen te beantwoorden, alle raadsels op te lossen,
maar om onze ogen te openen voor de baan van licht
die uw Zoon is gegaan door het duister heen.
Om ons de moed te geven, Hem te volgen op Zijn woord.

(Wim van der Zee)