Week van Gebed

Week van Gebed voor de Eenheid

De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een ander land voorbereid. Dit jaar is dat Indonesië.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20.

De gebedsweek is een initiatief van Missie Nederland (een christelijke netwerkorganisatie) en de Raad van Kerken.

Ook dit jaar wordt de Week van Gebed georganiseerd door de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.
Zondag 13 januari worden gebedsfolders uitgedeeld voor iedereen die deze week mee wil bidden. Op de inloopochtend/-avond is er ruimte voor een gezamenlijk kringgebed maar mocht u zelf in stilte God willen zoeken is daar natuurlijk ook ruimte voor.

Maandag 21 januari
Gereformeerde kerk, inloop: 19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Oprecht zijn, inleiding: ds Inge Eckhardt

Dinsdag 22 januari
Gereformeerde kerk, inloop: 9.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Allesomvattende liefde, inleiding: Piet Stoel

Woensdag 23 januari
Hervormd centrum De Poort, inloop: 19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Wees tevreden, inleiding:  Cato van den Bogerd, Appie van der Leij, Frida Westerlaken

Donderdag 24 januari
Hervormd centrum De Poort, inloop: 9.45 uur start: 10.00 uur (kinderen welkom)
Thema: Goed nieuws voor de armen  inleiding: Cato van den Bogerd, Appie van der Leij, Frida Westerlaken

Vrijdag 25 januari
Gereformeerde kerk
De week van Gebed willen we met een viering afsluiten. Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom.
Om 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd. Breng zoveel eten mee als voor het aantal personen waar je mee komt. 
Natuurlijk zijn kinderen en tieners ook van harte welkom om mee te eten en te bidden.

Om 19.30 uur gaan we met elkaar bidden.

Thema: Zorg goed voor de aarde, inleiding: Caroline Dingemans, Piet Stoel, Eline van ’t Zelfde.

Muzikale begeleiding: Jan-Anton van der Mooren

Wij hopen u op een van deze gebedsmomenten te mogen begroeten.
Gebedspunten kunt u ook in de gebedsboek in de hal van de kerk noteren.

Het voorbereidingsteam:
Cato van den Bogerd, Caroline Dingemans, ds Inge Eckhardt, Appie van der Leij, Piet Stoel, Frida Westerlaken, Eline van ’t Zelfde.