Intercom is het kerkblad van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem. In de Intercom treft u gegevens aan over activiteiten die er in de kerk te doen zijn. Daarnaast staan er zaken in zoals: berichten uit de kerkenraad, wel en wee van de gemeente, verjaardagen van ouderen in de betreffende maand, kerkdiensten, etcetera.

Intercom verschijnt maandelijks. Voor de maanden juli en augustus komt een gecombineerde editie uit. Intercom wordt bezorgd in de week vóór de eerste zondag van de betreffende maand.

Abonneren op het kerkblad Intercom? Klik hier.

Kopij voor Intercom kan tot uiterlijk de maandag voorafgaande aan de week van verspreiding, ingestuurd worden naar dit email adres.

Voor 2021 zijn de uiterste inleverdata:

 • ma 25 januari
 • ma 22 februari
 • ma 22 maart
 • ma 19 april
 • dinsdag 25 mei
 • ma 21 juni
 • ma 23 augustus
 • ma 20 september
 • ma 25 oktober
 • ma 22 november
 • ma 20 december

Elke maand verzamelt een lid van het redactieteam de kopij. Hij / zij zorgt voor de opmaak van de Intercom. Het redactieteam heeft het recht om de geleverde kopij zo nodig aan te passen of in te korten.
Het team bestaat uit:

 • Hilda en Jan Albert de Haan-Smit
 • Wilma Teeuwen-van Dalen
 • Nel Meliefste
 • Petra van Zanten-Vroegh

Voor vragen over inhoud van de Intercom kunt u terecht bij de redactie: e-mail.