Impressie Kindermiddag

Op zaterdag 3 oktober werden kleurplaten ingekleurd, gezelschapsspellen gedaan en twee dames hadden heerlijke pannenkoeken gebakken. Daarna was er een aflevering van Dikke Vrienden met Doki, Tijger en Egelien en werd het verhaal van Sarah gelezen, Abraham en Sarah mochten toch nog ouders worden. Een mooie belofte van de Heere God, die Hij waarmaakte. Sarah lachte erom, maar toch werd Isaak geboren (betekenis: Hij Die Lacht). God Lacht het laatst om Zijn hoopvolle plannen: Hij doet wat Hij beloofd heeft ook al denkt de mens dat God hem vergeten is. Ook in Coronatijd mag het zo voor ons zijn, dat we vasthouden aan de hoopvolle toekomst die God in Zijn Zoon Christus Jezus voor ons heeft bereid. Zoals er een toekomst in Sarahs armen werd gegeven, terwijl zij daar niet meer in geloofde.

De trekking van de lootjes vond dit jaar plaats met en door de kinderen, deze werd live uitgezonden. Diverse gemeenteleden vielen met hun neus in de boter!

Kindermiddag, maar geen ouderenmiddag dit jaar. Wat zou het ook dit jaar weer fijn zijn geweest als er een seniorenmiddag had kunnen worden gehouden. Door de bijzondere situatie waarin we verkeren is dat dit jaar niet mogelijk. We kijken uit naar het moment dat dat wel weer kan. Ouderen hebben gelukkig nog de mogelijkheid de telefoon te pakken of af te spreken met een paar personen uit de gemeente. Voor kinderen is het lastiger het contact in stand te houden met hun broers en zussen uit de kerk. Daarom is het fijn dat hun band met de kerk op deze middagen toch versterkt wordt. En we denken op deze middag ook aan alle kinderen die er niet bij kunnen zijn omdat hun ouders dat omwille van besmettingsgevaar liever niet hebben. De Here God zal ons helpen en helpt ook jou, in deze moeilijke tijd!